نظریه های نفس شناسی متکلمان امامی سده های میانی و کارکرد آنها در تبیین آموزه معاد
291 بازدید
محل نشر: نقد و نظر » بهار 1390- شماره 61 (40 صفحه - از 69 تا 108)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی