منابع و ابزارهایفقه الحدیث درامالی سید مرتضی
49 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » زمستان 1383 - شماره 34 (14 صفحه - از 54 تا 67)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب الأمالی، از آثار مهم سیدمرتضی، متکلم، ادیب، فقیه و حدیث‌شناس برجسته امامیه در سده پنجم هجری است که درآن نویسنده به تفسیر آیات متشابه و مشکل و تبیین احادیث دارای لفظ یا معنای دشوار پرداخته است. در این نوشتار، منابع و ابزارهای شریف مرتضی در فهم و تفسیر احادیث، به اختصار بررسی شده است. وی به سبب شخصیت علمی چند وجهی که دارد، از منابع و ابزارهای گوناگون در فقه الحدیث بهره جسته است. اما در مجموع ادبیات و قواعد زبانی و دلیل‌های عقلی و کلامی مهمترین ابزار وی در فقه الحدیث است. به‌گونه‌ای که می‌توان رویکرد وی در فهم احادیث را رویکرد ادبی ـ کلامی دانست. واژگان کلیدی: الأمالی، سیدمرتضی، فقه الحدیث، منابع و ابزارهای فقه الحدیث، ادبیات، دلیل‌های عقلی، قرآن، احادیث، فضای صدور حدیث