رویکرد انحرافی در تفسیر قرآن
46 بازدید
محل نشر: سفینه » زمستان 1382 - شماره 1 (21 صفحه - از 52 تا 72)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رویکرد انحرافی در تفسیر قرآن، سابقه طولانی در میان مفسران دارد، تا آنجا که حتی به صدر اسلام می‌رسد. این گونه تفسیر، نظام دلالت‌های واژگانی قرآن را به هم می‌زند و ضلالت را به نام قرآن رواج می‌دهد. از منظر روش‌شناسی، عواملی برای این رویکرد برشمرده‌اند، که به خود قرآن، ویژگی‌های مفسر یا روش تفسیری او برمی‌گردد. مخالفان قرآن، و نیز فرقه‌هایی همچون غالیان، باطنیه و...، عرفا، روشنفکرنمایان و خاورشناسان، نمونه‌هایی از رویکرد انحرافی را در آثار خود عرضه کرده‌اند. واژگان کلیدی: رویکرد انحرافی در تفسیر قرآن / تفسیر الحادی / روش تفسیری صحیح / فرقه‌های باطل / عرفان و تفسیر عرفانی / تأویل حسی از قرآن / خاورشناسان و قرآن